Preces, kas nav piemērotas Pircējam (lietotājam) tās formas, izmēra, krāsas, parauga vai sastāva dēļ, var mainīt (atgriezt) tikai tad, ja no preču pārdošanas dienas ir pagājuši ne vairāk kā 14 dienas.

Ja piegādātais produkts neatbilst kvalitātes prasībām vai Pircējam (patērētājam) nepatīk nopērkamās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija (izņemot tiesību aktos noteiktās preces, kuras Pircējam nav tiesību mainīt (atgriezt), jo viņam nepatīk forma, izmērs, krāsa , modelis vai komplektācija), Pircējam ir jāsazinās ar pārdevēju.

Preces ir atpakaļatdodamas oriģinālajā iepakojumā kopā ar preces dokumentiem. Atpakaļatdodot obligāti ir jāpievieno oriģinālais PVN rēķins/faktūra.

Par atpakaļatdodamās preces pienācīgu komplektāciju un iepakošanu ir atbildīgs Pircējs. Ja prece nav sakomplektēta un/vai pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem atpakaļatdodamo preci.

Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir bojātas un/vai ir zaudējušas tirgus izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bijušas nepieciešamas, lai apskatītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).

Pircējam tiek atmaksāta visa nauda, ​​kas samaksāta par Produktu, izņemot piegādes izmaksas.

Preču atgriešanu vai maiņu regulē:

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2014-07-22 Nr. 738, TAR, 2014-07-28, dok. Nr. 10565, galioja nuo 2014-07-29)

 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013-12-19 Nr. XII-700, TAR, 2014-01-07, dok. Nr. 69, galioja nuo 2014-06-13)