IEPIRŠANĀS NOSACĪJUMI, APKALPOŠANAS NOTEIKUMI


1. PĀRSKATS
Šo vietni pārvalda SIA RYKAS. Visā vietnē termini “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz SIA RYKAS. RYKAS SIA piedāvā šo vietni, ieskaitot visu informāciju, rīkus un pakalpojumus, kas jums ir pieejami no šīs vietnes, jums lietotājam, ar nosacījumu, ka jūs piekrītat visiem šeit izklāstītajiem noteikumiem, noteikumiem, politikām un paziņojumiem.
Apmeklējot mūsu vietni un / vai iegādājoties kaut ko no mums, jūs iesaistāties mūsu “Pakalpojumā” un piekrītat ievērot šos noteikumus un nosacījumus (“Pakalpojuma noteikumi”, “Noteikumi”), ieskaitot šos papildu noteikumus un nosacījumus un politikas atsauces šeit un / vai pieejamas hipersaitē. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz visiem vietnes lietotājiem, tostarp bez ierobežojuma lietotājiem, kuri ir pārlūkprogrammas pārdevēji, klienti, tirgotāji un / vai satura atbalstītāji.
Pirms piekļūt mūsu vietnei vai to izmantot, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Piekļūstot vai izmantojot jebkuru vietnes daļu, jūs piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat visiem šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, tad, iespējams, nepiekļūsiet vietnei vai neizmantosiet nekādus pakalpojumus. Ja šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi tiek uzskatīti par piedāvājumu, piekrišana tiek izteikta tikai šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.
Uz visām jaunām funkcijām vai rīkiem, kas var tikt pievienoti pašreizējam veikalam, arī attiecas pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu daļu, ievietojot atjauninājumus un / vai izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt šo lapu, lai redzētu izmaiņas. Turpinot izmantot vietni vai piekļūstot tai pēc jebkādu izmaiņu publicēšanas, jūs piekrītat šīm izmaiņām.

2. Tiešsaistes veikala noteikumi
Piekrītot šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs apliecināt, ka esat vismaz pilngadīgs savā dzīvesvietas valstī vai provincē un / vai esat mums devis piekrišanu ļaut jebkuram no jūsu nepilngadīgajiem apgādājamajiem izmantot šo vietni.
Jūs nedrīkstat izmantot mūsu produktus nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem, kā arī, izmantojot Pakalpojumu, nedrīkst pārkāpt visus likumus jūsu jurisdikcijā (ieskaitot, bet ne tikai ieskaitot autortiesību likumus).
Jūs nedrīkstat pārraidīt kļūdas vai vīrusus vai iznīcinoša rakstura kodus.
Jebkura Noteikumu pārkāpuma dēļ jūsu pakalpojumi tiks nekavējoties pārtraukti.

3. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
Mums pieder viss vietņu saturs vai to licences piešķir trešās puses, un tās ir pieejamas kā Pakalpojumu daļa (“Vietnes saturs”). Viss vietnes saturs paliek vienīgi mūsu īpašums un tiek aizsargāts ar visiem attiecīgajiem autortiesību, preču zīmju un citiem piemērojamiem likumiem. Nekas Pakalpojumu vietnē nevar tikt uzskatīts par licences vai tiesību piešķiršanu jebkāda Vietnes satura izmantošanai vai izplatīšanai bez mūsu skaidras rakstiskas vienošanās.
Jūs piekrītat neatveidot, nedublēt, nekopēt, pārdot, atdot un neizmantot nevienu Pakalpojuma daļu, Pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi Pakalpojumam vai jebkurai kontaktpersonai vietnē, caur kuru tiek sniegts pakalpojums, bez mūsu skaidras rakstiskas atļaujas .
Šajā līgumā izmantotie virsraksti ir iekļauti tikai ērtībai, un tie neierobežos vai citādi neietekmēs šos noteikumus.

4. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE, PILNĪBA UN PAVADĪBA
Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav pareiza, pilnīga vai aktuāla. Materiāli šajā vietnē ir paredzēti tikai vispārīgai informācijai, un uz tiem nevajadzētu paļauties vai izmantot tos kā vienīgo lēmumu pieņemšanas pamatu, neapskatot primāros, precīzākus, pilnīgākus vai savlaicīgākus informācijas avotus. Jebkura paļaušanās uz šīs vietnes materiāliem ir uz jūsu pašu atbildību.
Šajā vietnē var būt norādīta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija noteikti nav aktuāla un tiek sniegta tikai jūsu atsaucei. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka mūsu pienākums ir uzraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

5. PAKALPOJUMU UN CENU PĀRVEIDOŠANA
Mūsu produktu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai kādu tā daļu vai saturu).
Mēs neesam atbildīgi ne jums, ne kādai trešajai pusei par jebkādām Pakalpojuma izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu.

6. PRODUKTI PAKALPOJUMI
Daži produkti vai pakalpojumi var būt pieejami tikai tiešsaistē, izmantojot vietni. Šiem produktiem vai pakalpojumiem var būt ierobežots daudzums, un tos var atgriezt vai apmainīt var tikai saskaņā ar mūsu preču atgriešanas politiku.
Mēs maksimāli cenšamies, lai pēc iespējas precīzāk parādītu mūsu produktu krāsas un attēlus, kas parādās veikalā. Mēs nevaram garantēt, ka jūsu datora monitorā visas krāsas būs attēlotas precīzi.
Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma ierobežot mūsu produktu vai pakalpojumu pārdošanu jebkurai personai, ģeogrāfiskam reģionam vai jurisdikcijai. Šīs tiesības mēs varam izmantot katrā atsevišķā gadījumā. Mēs paturam tiesības ierobežot jebkuru mūsu piedāvāto produktu vai pakalpojumu daudzumu. Visi produktu apraksti vai produktu cenas jebkurā laikā var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc mūsu pašu ieskatiem. Mēs paturam tiesības pārtraukt pārdot produktu jebkurā laikā. Ikviens piedāvājums jebkuram produktam vai pakalpojumam, kas tiek veikts šajā vietnē, ir neatļauts.
Mēs negarantējam, ka jebkura jūsu nopirkta vai iegūta produkta, pakalpojuma, informācijas vai cita materiāla kvalitāte atbildīs jūsu cerībām vai tiks labotas visas aprakstītās kļūdas Pakalpojumā.

7. RĒĶINU PĀRBAUDE UN KONTA INFORMĀCIJA
Mēs paturam tiesības atteikties no jebkura pasūtījuma, kuru jūs iesniedzat pie mums. Mēs varam pēc saviem ieskatiem ierobežot vai atcelt daudzumus, kas iegādāti vienai personai, mājsaimniecībai vai pasūtījumam. Šie ierobežojumi var ietvert pasūtījumus, kas veikti vienā klienta kontā vai zem tā ar to pašu kredītkarti un / vai pasūtījumiem, kas izmanto to pašu norēķinu un / vai piegādes adresi. Gadījumā, ja mēs izmainām pasūtījumu vai atceļam to, mēs varam mēģināt jūs informēt, sazinoties ar e-pasta un / vai rēķina adresi / tālruņa numuru, kas norādīts pasūtījuma veikšanas laikā. Mēs paturam tiesības ierobežot vai aizliegt pasūtījumus, kurus, pēc mūsu pašu domām, liek izplatītāji, tālākpārdevēji vai izplatītāji.

Jūs piekrītat sniegt aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par pirkumiem un kontu visiem pirkumiem, kas veikti mūsu veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt savu kontu un citu informāciju.

8. IZVĒLES INSTRUMENTI
Mēs, iespējams, nodrošināsim jums piekļuvi trešo pušu rīkiem, kurus mēs neuzraugām un kuriem nav nekādas kontroles vai ievades.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs nodrošinām piekļuvi šādiem rīkiem “tāds, kāds ir” un “kā pieejams” bez jebkāda veida garantijām, pārstāvniecības vai nosacījumiem un bez jebkāda apstiprinājuma. Mums nav nekādas atbildības, kas rodas vai ir saistīta ar trešo personu izvēles rīku izmantošanu.
Jebkura no vietnē piedāvāto izvēles rīku izmantošana ir pilnībā uz jūsu pašu risku un jūsu izvēles, un jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies ar noteikumiem par to, kādus rīkus nodrošina attiecīgais trešās puses pakalpojumu sniedzējs, un apstiprināt tos.
Mēs nākotnē arī tīmekļa vietnē varam piedāvāt jaunus pakalpojumus un / vai funkcijas (ieskaitot jaunu rīku un resursu izlaišanu). Uz šādām jaunām funkcijām un / vai pakalpojumiem attiecas arī šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

9. TREŠO PERSONU SAITES
Noteikts saturs, produkti un pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot mūsu pakalpojumu, var ietvert trešo personu materiālus.
Trešo pušu saites šajā vietnē var novirzīt jūs uz trešo pušu vietnēm, kas nav saistītas ar mums. Mēs neesam atbildīgi par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un mēs negarantējam un neuzņemsimies nekādu atbildību vai atbildību par trešo pušu materiāliem vai vietnēm, vai par jebkuriem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem.
Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu sistēmai vai kaitējumu, kas saistīts ar preču, pakalpojumu, resursu, satura pirkšanu vai izmantošanu vai jebkuriem citiem darījumiem, kas veikti saistībā ar trešo personu vietnēm. Lūdzu, uzmanīgi pārskatiet trešās puses politiku un praksi un pārliecinieties, ka jūs to saprotat, pirms sākat kādu darījumu. Sūdzības, pretenzijas, bažas vai jautājumi par trešo personu produktiem jānosūta trešajām personām.

10. LIETOTĀJU KOMENTĀRI, ATBILDES UN CITI IESNIEGUMI
Ja pēc mūsu pieprasījuma jūs nosūtat noteiktus iesniegumus (piemēram, konkursa darbus) vai arī bez mūsu pieprasījuma jūs sūtat radošas idejas, priekšlikumus, priekšlikumus, plānus vai citus materiālus tiešsaistē, pa e-pastu, pa pastu vai citādi (kopā - “komentāri”), jūs piekrītat, ka mēs jebkurā laikā bez ierobežojumiem varam rediģēt, kopēt, publicēt, izplatīt, tulkot un kā citādi jebkuros plašsaziņas līdzekļos izmantot komentārus, kurus jūs mums pārsūtat. Mums nav un nav pienākuma (1) konfidenciāli saglabāt komentārus; 2) maksāt kompensāciju par komentāriem; vai (3) atbildēt uz visiem komentāriem.
Mēs drīkstam pārraudzīt, rediģēt vai noņemt saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir nelikumīgs, aizskarošs, draudošs, apmelojošs, apmelojošs, pornogrāfisks, neķītrs vai kā citādi iebilstams, vai arī pārkāpj jebkuras puses intelektuālo īpašumu vai šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus.
Jūs piekrītat, ka jūsu komentāri nepārkāps nevienas trešās puses tiesības, tostarp autortiesības, preču zīmi, privātumu, personību vai citas personiskas vai īpašumtiesības. Jūs arī piekrītat, ka jūsu komentāri nesatur apmelojošus vai citādi nelikumīgus, aizskarošus vai neķītrus materiālus, kā arī nesatur datorvīrusus vai citu ļaunprātīgu programmatūru, kas jebkādā veidā varētu ietekmēt Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes darbību. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi, izlikties, ka esat kāds cits, nevis jūs pats, vai kā citādi maldināt mūs vai trešās puses par jebkādu komentāru izcelsmi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem komentāriem un to precizitāti. Mēs neuzņemamies atbildību un neuzņemamies atbildību par komentāriem, ko iesūtījis jūs vai kāda trešā persona.
11. Kļūdas, neprecizitātes un izlaidumi
Dažreiz mūsu vietnē vai pakalpojumā var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kas var attiekties uz produktu aprakstiem, cenām, akcijām, piedāvājumiem, produktu nosūtīšanas maksām, tranzīta laikiem un pieejamību. Mēs paturam tiesības labot visas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī mainīt vai atjaunināt informāciju vai atcelt pasūtījumus, ja jebkura informācija Pakalpojumā vai ar to saistītā tīmekļa vietnē ir neprecīza jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma (arī pēc tam, kad esat iesniedzis pasūtījumu) .
Mēs neuzņemamies nekādu pienākumu atjaunināt, grozīt vai precizēt informāciju Pakalpojumā vai jebkurā saistītā tīmekļa vietnē, tostarp bez ierobežojumiem informāciju par cenām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumi. Neviens noteikts atjaunināšanas vai atsvaidzināšanas datums, kas tiek lietots Pakalpojumā vai jebkurā saistītā vietnē, nav jāņem vērā, lai norādītu, ka visa Pakalpojumā vai ar to saistītā tīmekļa vietnē esošā informācija ir modificēta vai atjaunināta.

12. AIZLIEGTI PIELIETOJUMI
Papildus citiem pakalpojumu sniegšanas noteikumos noteiktajiem aizliegumiem jums ir aizliegts izmantot vietni vai tās saturu: (a) nelikumīgiem mērķiem; b) lūgt citus veikt vai piedalīties jebkādās nelikumīgās darbībās; c) pārkāpt visus starptautiskos, federālos, provinces vai štata noteikumus, noteikumus, likumus vai vietējos rīkojumus; (d) pārkāpt vai pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības vai citu personu intelektuālā īpašuma tiesības; e) uzmākšanās, ļaunprātīga izmantošana, apvainošana, apvainošana, neslavas celšana, iebiedēšana vai diskriminācija dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes dēļ; f) iesniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju; (g) augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunprātīgu kodu, kas tiks vai tiks izmantots jebkādā veidā, kas ietekmēs Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes, citu vietņu vai interneta funkcionalitāti vai darbību; h) vākt vai izsekot citu personu personīgajai informācijai; i) sūtīt surogātpastu, pinkšķerēt, ievainot, iegāzt, spiegot, pārmeklēt vai nolasīt; j) jebkuram neķītram vai amorālam mērķim; vai (k) iejaukties vai apiet Pakalpojuma vai ar to saistītās vietnes, citu vietņu vai interneta drošības elementus. Mēs paturam tiesības pārtraukt jūsu Pakalpojuma vai jebkuras ar to saistītas vietnes izmantošanu, lai pārkāptu kādu no aizliegtajiem lietojumiem vai citu iemeslu dēļ pēc saviem ieskatiem.

13. GARANTIJU ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
Mēs negarantējam, neapgalvojam un negarantējam, ka mūsu pakalpojuma izmantošana būs nepārtraukta, savlaicīga, droša un bez kļūdām.
Mēs negarantējam, ka rezultāti, ko var iegūt no pakalpojuma izmantošanas, būs precīzi vai ticami.
Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam mēs varam noņemt pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai atcelt pakalpojumu jebkurā laikā, par to iepriekš nebrīdinot.
Jūs skaidri piekrītat, ka uz pakalpojuma izmantošanu vai nespēju izmantot jūs esat pilnībā atbildīgs. Pakalpojums un visi produkti un pakalpojumi, kas jums tiek piegādāti, izmantojot šo pakalpojumu (izņemot tos, kurus mēs esam skaidri norādījuši), tiek sniegti “tādi, kādi ir” un “pieejami” jūsu lietošanai, bez jebkāda veida izteikšanas, garantijām vai jebkāda veida nosacījumiem, kas ir izteikti vai netiešās, ieskaitot visas netiešās garantijas vai nosacījumus par tirgojamību, tirgojamo kvalitāti, piemērotību noteiktam mērķim, izturību, īpašumtiesības un pārkāpumu neesamību.
Nekādā gadījumā SIA RYKAS mūsu direktori, virsnieki, darbinieki, saistītie uzņēmumi, aģenti, darbuzņēmēji, interneta iizmantotāji, piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji vai licences devēji nav atbildīgi par jebkādu ievainojumu, zaudējumiem, prasību vai tiešu, netiešu, nejaušu, soda, īpašu, jebkāda veida izrietoši zaudējumi, ieskaitot, bet ne tikai, zaudēto peļņu, zaudētos ieņēmumus, zaudētos ietaupījumus, datu zaudēšanu, aizstāšanas izmaksas vai jebkurus līdzīgus zaudējumus, kas radušies, pamatojoties uz līgumu, zaudējumiem (ieskaitot nevērības), stingru atbildību vai citādi, kas izriet no kāda pakalpojuma vai jebkura produkta, kas iegādāts, izmantojot šo pakalpojumu, izmantošanu vai jebkurai citai pretenzijai, kas jebkādā veidā saistīta ar pakalpojuma vai jebkura produkta izmantošanu, ieskaitot, bet ne tikai, jebkādas kļūdas vai izlaidumus saturā, vai jebkāda veida zaudējumus vai bojājumus, kas radušies, izmantojot pakalpojumu vai jebkādu saturu (vai produktu), kas izlikts, pārsūtīts vai kā citādi padarīts pieejams pakalpojuma lietošanas rezultātā, pat ja tiek paziņots par to iespējamību. Tā kā dažās valstīs vai jurisdikcijās nav atļauts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šādos štatos vai jurisdikcijās mūsu atbildība tiks ierobežota līdz likmju pieļaujamajai robežai.

14. ATDALĪBA
Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un turēt nekaitīgu SIA RYKAS un mūsu mātes uzņēmumus, blakus uzņēmumus, filiāles, partnerus, virsniekus, direktorus, aģentus, darbuzņēmējus, licencētājus, pakalpojumu sniedzējus, apakšuzņēmējus, piegādātājus, interneta izmantotājus un darbiniekus, kas ir neatkarīgi no jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, ieskaitot samērīgas advokātu nodevas, ko iekasē jebkuras trešās personas sakarā ar jūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumu vai dokumentu, uz kuriem tās atsaucas, pārkāpumu vai tā izrietot no tā, ka esat pārkāpis jebkuru likumu vai trešās puses tiesības.

15. ATKĀRTOJAMĪBA
Gadījumā, ja kāds no šiem Pakalpojuma noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šāds noteikums tomēr ir izpildāms, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, un neizpildāmā daļa tiek uzskatīta par atdalītu no šiem Pakalpojuma noteikumiem. Izsniegšana, šāda noteikšana neietekmē citu atlikušo noteikumu spēkā esamību un piepildāmību.

16. PĀRTRAUKŠANA
Pušu saistības un saistības, kas radušās pirms izbeigšanas datuma, paliek spēkā pēc šī līguma izbeigšanas visiem mērķiem.
Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā, ja vien jūs vai mēs tos neatceļam un kamēr tie netiks pārtraukti. Jūs varat pārtraukt šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus jebkurā laikā, paziņojot mums, ka vairs nevēlaties izmantot mūsu pakalpojumus vai, kad pārtraucat izmantot mūsu vietni.
Ja ar mūsu vienīgo lēmumu jūs neievērosit vai mums rodas aizdomas, ka esat pārkāpis kādu no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, arī mēs jebkurā laikā varam pārtraukt šo līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs paliksit atbildīgs par visām iekasētajām summām līdz līguma izbeigšanas datumam; un / vai attiecīgi var liegt jums piekļuvi mūsu Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

17. PILNĪGA PIEKRIŠANA
Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam jebkādas tiesības vai noteikumus par šiem Pakalpojuma noteikumiem, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.
Šie Pakalpojuma noteikumi un visas politikas vai darbības noteikumi, ko mēs esam ievietojuši šajā vietnē vai attiecībā uz Pakalpojumu, veido visu vienošanos, un izpratni starp jums un mums un nosaka jūsu Pakalpojuma izmantošanu, aizstājot visus iepriekšējos vai pašreizējos līgumus, paziņojumus un priekšlikumus gan mutiski, gan rakstiski, starp jums un mums (ieskaitot, bet ne tikai, visas iepriekšējās Pakalpojuma noteikumu versijas).
Jebkādas neskaidrības šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu interpretācijā nedrīkst interpretēt attiecībā uz projekta sastādītāju.

18. VALSTS LIKUMS
Šos Pakalpojuma noteikumus un visus atsevišķos līgumus, saskaņā ar kuriem mēs sniedzam Jums Pakalpojumus, regulē un interpretē saskaņā ar Lietuvas likumiem, neatsaucoties uz konfliktiem vai likuma izvēles principiem. Mēs kontrolējam un pārvaldām vietni un sniedzam pakalpojumus no Lietuvas (neatkarīgi no tā, kur atrodas mitināšanas serveri). Jūs piekrītat, ka jebkuras tiesvedības, kas attiecas uz Pakalpojumu vietni vai šiem Pakalpojuma noteikumiem, jurisdikcija un vieta ir atbilstošās tiesās Kauņā, Lietuvā. Mēs negarantējam vai netieši norādām, ka vietne vai Pakalpojumi ir piemēroti izmantošanai arī ārpus Lietuvas. Šajā vietnē sniegtā informācija par visiem produktiem vai Pakalpojumiem ir piemērojama tikai Lietuvā, un šie produkti vai pakalpojumi var nebūt pieejami visās vietās. Ja jūs atrodaties ārpus Lietuvas, jūs esat pilnībā atbildīgs par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. Mēs neesam atbildīgi par nodokļiem, nodevām, nodokļiem vai citiem maksājumiem, kas saistīti ar preču starptautiskiem sūtījumiem vai kā citādi
19. IZPILDES NOTEIKUMU IZMAIŅAS
Šajā lapā jebkurā laikā varat pārskatīt jaunāko pakalpojumu sniegšanas noteikumu versiju.
Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru no šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, ievietojot atjauninājumus un izmaiņas mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt mūsu vietni, lai redzētu izmaiņas. Turpinot mūsu tīmekļa vietnes vai pakalpojuma izmantošanu vai piekļuvi tam pēc visu šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka šīs izmaiņas tiek akceptētas.
20. IZMEKLĒŠANA
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu uz info@ftool.lt vai izmantojot mūsu saziņas veidlapu vietnē.

Vai vēlaties tagad informēt par kļūdu vai kaut ko tamlīdzīgu, kas mums nav pilnībā izdarīts? Rakstiet mums uz e-pastu info@ftool.lt, un mēs izturēsimies pret Jūsu e-pastu ar maksimālu konfidencialitāti un prioritāti.